Létající půdní učebna

Dne 21. června proběhlo představení létající půdní učebny na základní škole v Havlíčkově Brodu. Celá akce proběhla venku v areálu školy. Dětem byla vysvětlena důležitost ochrany půdy, její význam pro člověka, co půdě prospívá a co naopak ne. Byla vykopána půdní sonda, na které byly ukázány jednoduché metody na určení fyzikálních a chemických vlastností půdy. Zjistili, proč je půda barevná. Nahlédli také do oblasti živé půdy. Byly jim představeny organismy, které se nacházejí pod zemským povrchem. Pod mikroskopem mohli zahlednout i menší hmyzí živočichy. Dále si pomocí exhausterů mohli sami odchytit půdní bezobratlé.  Žákům byla vysvětlena důležitost organické hmoty v návaznosti na kompostování na vlastních zahradách. 

 

 

 

  

 

Termíny

11.5.2015
Flexibles Begrünungsmanagement im Weinbau

Familie Pamperl, 2023 Nappersdorf, Kleinweikersdorf 35

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

Multifunction centre Lednice Château

25.6.2014
SONDAR CZ-AT Excursion

Researuch Institute for Fodder Crops, Troubsko 


 Kontaktní osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.
Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Kontaktní osoba:

starosta Antonín Okénka
Obec Nová Lhota
starosta.novalhota@seznam.cz

0042 0724 168 208