Sondar

1. Medzinárodný deň praxe o udržateľnosti a ochrane pôdy

praxistag_sopro_teaser.jpg

UDRŽATEĽNOSŤ má nekonečne veľa podôb, prístupov a možností interpretácie. Ako z vedecko-teoretického, tak z regionálne-praktického hľadiska. Obzvlášť zaujímavé je, keď sa zlúčia zodpovednosť a skutky teórie a praxe.

 

Práve toto je cieľom podujatia v Lilienhofe v St.Pöltene, kde boli odbornému publiku z Dolného Rakúska a Podunajského regiónu predstavené udržateľné projekty z oblastí ochrany pôdy a životného prostredia.

 

Spoločným menovateľom rozličných prístupov k udržateľnosti je často predstava zodpovedného života za bezprostredného spolupôsobenia spoločnosti. Pripomenúť si hodnoty. Pokúsiť sa spolu ich presadiť v partnerskej spolupráci na činy, produkty a projekty a ďalej ich rozvíjať. Projektanti a tvorcovia, živnostníci a spotrebitelia, zástupcovia záujmových skupín a dobrovoľnícke organizácie, sociálne zariadenia, správa a politika - všetkých vyzývame, aby sa podieľali na nových, trvácnych riešeniach.

 

V oblastiach pôsobnosti niektorých sekcii krajinskej vlády Dolného Rakúska sa už 4 roky cielene presadzujú udržateľné projekty a pokiaľ je to možné, aplikujú sa do administratívnej praxe. Na základe takto získaných praktických skúseností boli predstavené štyri projekty formou workshopu.

 

V centre pozornosti bol model „Sociálnej produkcie" s mnohými názornými príkladmi ako recyklovanie smetníkov, inovatívne spracovanie výrobného odpadu, plánovaná recyklácia, workshop „Manufaktúra topánok" a „Kreatívny dizajn obalov". Ďalšie workshopy boli k témam "Pôda ako indikátor / Pomoc s pôdnou mapou počas európskeho roku dobrovoľníkov", "Soilart - oživiť udržateľnosť spojením prírodných vied,

 

umenia a dejín" ako aj "Udržateľnosť v pohybe" pri športe a zábave na mini futbalovom poli projektu „Scheiberlkistn".

 

Na záver sa konal bufet formou švédskych stolov ekologickej kuchyne „RESTL-KOCHZEILE" organizácie Komunitas OG a diskutovalo sa o budúcej spolupráci medzi vedou, administratívou, podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

 

http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung
http://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklunghttp://www.unserboden.at/files/Foto: © Abteilung Landentwicklung

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos