Sondar

Euróski odborníci na pôdu sa stretávajú v St. Poeltene

elsa12img_8850_bynadjameister.jpg

“Naša pôda je obmedzeným zdrojom a nie je možné ľubovoľne zvýšiť jej objem. Je to záležitosť racionálneho využívania a starostlivej ochrany pôdy. Medzinárodná spolupráca a vytváranie povedomia je základom pre dlhodobo užitočné kroky, "hovorí Dr. Stephan Pernkopf, oblastný minister životného prostredia.

Pôda na uchopenie
V tomto roku sa výročné zasadnutie Európskej aliancie pre pôdu európskych miest a obcí, okresov a samospráv (ELSA) koná v rámci stretnutia SONDAR SK-AT v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, podporovanom Európskou úniou. Viac ako 300 osôb sa zúčastňuje na širokom výbere akcií počas oboch dní stretnutia v St. Poeltene/Angerne na rieke Morava (AU) a v Záhorskej Vsi (SK). Program rokovania zahŕňa oblasti prírody, kultúry a plánovania s názvom „Pôda na uchopenie". Odborníci z deviatich európskych krajín zdôrazňujú hodnotu pôdy a jej význam pre trvalú udržateľnosť: „Zásadný problém "uchopenia" je vytvorenie povedomia cez poznanie a pochopenie. Jeho cieľom je zviditeľniť cezhraničné partnerstvá, rovnako ako výmena skúseností medzi obcami a regiónmi, pre posilnenie povedomia pôdy v podunajskom regióne", uvádza „Vyhlásenie St. Poeltenu a Záhorskej Vsi", ktoré vydala ELSA pre toto stretnutie.
Na význam týchto riadkov tiež okrem iného poukazujú tí, čo aktívne pôsobia v sieti ochrany pôdy SONDAR (Sieť stratégie pôdy v podunajskom  regióne) na informačných stánkoch na medzinárodnom veľtrhu nápadov a produktov „Pôda na uchopenie", vo vládnej budove v St. Poeltene, kde sa vystavili farby pôdy získané priamo z pôdy a ukázali sa dôsledky vzájomného pôsobenia pôdy a záplav.
Strategické vedenie projektu SONDAR prevzalo Ministerstvo rozvoja vidieka vlády Dolného Rakúska. Táto sieť zahŕňa približne 15 partnerských organizácií a bude sa implementovať vo viac ako jednom projekte územnej spolupráce v podunajskom regióne, za podpory EÚ.

Udržateľná pôda - Súťaž v maľovaní
Z 93 škôl z Dolného Rakúska, Maďarska a Slovenska sa prihlásilo celkovo 237 umeleckých prác do súťaže „Maľujeme farbami zeme"! Iba v máji sa uskutočnilo viac ako 600.000 návštev webovej stránky www.sondar.eu, na ktorej prebiehalo on-line hlasovanie v rámci súťaže. Víťazmi on-line hlasovania sa stala Hudobná stredná škola v Blindenmarkte a Poľnohospodárske učilište v Edelhofe. Odborná porota hlasovala za celkom 24 umeleckých diel z Dolného Rakúska, ktoré sa teraz vystavujú spolu s najlepšími obrazmi zo susedných krajín na niekoľkých medzinárodných výstavách. Okrem toho spomedzi všetkých prihlásených diel sa vybrali ceny stretnutia. Žiaci zo Slovenska, Maďarska a Dolného Rakúska môžu spoločne stráviť zaujímavý deň.

V Európskej aliancii pre pôdu sa v Dolnom Rakúsku nachádza 82 členov :
68 členských samospráv Aliancie pre pôdu
2 Environmentálne združenia ako modelové regióny (Lilienfeld a Tulln)
6 mimovládnych organizácií (sú to hlavne vzdelávacie inštitúcie)
5 podnikov
... a samotná provincia Dolné Rakúsko.

Ďalšie samosprávy a organizácie z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ugandy vstúpili do Aliancie pre pôdu na základe iniciatívy Dolného Rakúska.

Deň pôdy v teréne
Počas druhého dňa podujatí v Záhorskej Vsi a Angerne na rieke Morava sa pre verejnosť a odborníkov uskutočnil Deň pôdy v teréne. Po udelení ceny slovenskému víťazovi súťaže „Maľujeme farbami pôdy" a zahájení výstavy sa okrem iného uskutočnila „Pôdna prechádzka" pozdĺž rieky Moravy, rovnako ako „maľovanie farbami pôdy pre verejnosť" a futbalový zápas vo futbalovej klietke.

Aliancia pre pôdu so zameraním na Dolné Rakúsko
Európska aliancia pre pôdu (ELSA e.V.) so sídlom v Osnabrücku (Nemecko) sa rozširuje smerom na východ, s podporou Dolného Rakúska. Odkedy provincia Dolné Rakúsko vstúpila do tejto medzinárodnej aliancie  (v roku 2003), sa viac ako polovica jej členov nachádza v Dolnom Rakúsku, v súčasnej dobe je to 82 (pozri informačný blok). Spolupracujú na partnerskej úrovni a využívajú synergiu tejto siete prostredníctvom výmeny informácií a skúseností.

Pre stiahnutie prednášok kliknite tu.

© Fotografie: viď názov obrázku

http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8414_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8428_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8431_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8440_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8450_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8453_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8461_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8462_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8471_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8477_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8481_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8487_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8494_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8503_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8510_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8522_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8531_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8542_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8547_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8554_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8556_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8574_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8580_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8583_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8604_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8618_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8627_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8643_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8646_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8652_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8658_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8662_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8699_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8704_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8712_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8717_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8726_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8735_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8746_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8750_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8773_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8800_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8821_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8830_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8850_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8869_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8879_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8885_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8893_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8919_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8933_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8937_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8947_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8954_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8961_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8964_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_8972_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8993_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_8995_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9003_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9018_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9023_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9030_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9035_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9073_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9079_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9085_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9087_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9089_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9096_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9100_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9103_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9114_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9115.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9116.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9122_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9129_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9147_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9154_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9196_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9199_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9201_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9210_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9213_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9217_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9220_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9223_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9232_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9236_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9241_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9243_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9252_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9265_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9270_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9275_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9279_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9290_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9291_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9292.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9301_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9303_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9320_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9325_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9341_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9348_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9366_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9370_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9378_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9384_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9398_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9407_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9414_bynadjameister.jpg
http://www.unserboden.at/files/elsa12img_9419_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/elsa12img_9434_bynadjameister.jpghttp://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0185.jpghttp://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0191.jpg
http://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0193.jpghttp://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0202.jpghttp://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0214.jpghttp://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0221.jpg
http://www.unserboden.at/files/s_elsa12dsc_0222.jpg

Termíny

26. & 27.3.2014
21st Conference of the Working Community of the Danube Regions

in Tulln an der Donau (Austria)

14. - 16.5.2014
ELSA & SONDAR CZ-AT Conference

in Lednice (Czech Republic)
Kontaktná osoba:

Bernhard Kuderer, MSc.

Boden- und Bioenergie Netzwerk NÖ | EU
kuderer@biene-netzwerk.at

0043 676 751 33 73

 

Zodpovedná osoba:

Peter Panenka

Vodohospodárska výstavba, š.p.
peter.panenka@vvb.sk

telefón: +421 906 31 1544
mobil: +421 903 734 405


logoslogos